10 oktober 2017

Heijmans en Scheuten voeren duurzaam project Solar Highways uit

Heijmans en Scheuten voeren duurzaam project Solar Highways uit
Categorie: Corporate (NL), Projects (NL), Scheuten intranet extern

Heijmans en Scheuten gaan een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen realiseren: Solar Highways. Solar Highways is het grootste project in Europa waar met geïntegreerde zonnepanelen in geluidsschermen energie wordt opgewekt.

Met het project willen Rijkswaterstaat, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC) de technische en economische haalbaarheid onderzoeken om zonnecellen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen. 

Ter hoogte van de A50 bij Uden worden 400 meter (68 stuks) Scheuten Optisol® geluidsschermen geplaatst, die ook genoeg zonne-energie opwekken om 40 tot 60 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De geluidsschermen langs de A50 moeten toch aangepast worden om de geluidswerendheid te verbeteren en bovendien hebben ze een goede zonpositie (oost-west) voor de toepassing van bifaciale (tweezijdige) zonnecellen.

Zo vervullen de geluidsschermen een duale functie en houden ze niet alleen geluidsoverlast tegen, maar zorgen ze ook voor duurzame energie en CO2 reductie. Bovendien zien ze er heel modern uit!

Vervolgstappen
Heijmans zal 2 kilometer Scheuten Optisol®geluidsschermen plaatsen, waarvan 400 meter energieopwekkende geluidsschermen. Deze worden 5 meter hoog, waarvan de bovenste 4 meter aan weerszijden zonnecellen bevatten. Doordat de zonnecellen geïntegreerd zijn in de glazen geluidsschermen zijn ze vandalismebestendig.

Planning
Begin 2018 starten de werkzaamheden bij de A50 en de energieopwekkende geluidsschermen zijn aan het einde van het jaar op het elektriciteitsnetwerk aangesloten om 18 maanden lang te worden gemonitord. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te maken bij het realiseren van soortgelijke initiatieven. Bij het project werken Heijmans en Scheuten samen met Van Campen Bayards en Libra Energy.

Tweede project
Vorig jaar rondden Heijmans en Scheuten al met Technische Universiteit Eindhoven, Van Campen Bayards, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN een veldonderzoek af naar de mogelijkheden om energie op te wekken met geluidsschermen. Bij het SONOB (solar noise barriers) project in ’s-Hertogenbosch werden verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. Dat onderzoek toonde al aan dat het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen kansrijk is en op grote schaal kan worden toegepast.

Meer informatie over het Solar Highways project >>

Terug