15 mei 2018

Nieuwe NEN3569 versie 2018 gepubliceerd

Nieuwe NEN3569 versie 2018 gepubliceerd
Categorie: Isolatieglas (NL), Projects (NL)

De NEN3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen te beperken.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2011 zijn:

  • Aanscherping van de beschrijving van de oplegging van het glas;
  • De gebruiksfuncties zijn afgestemd op de gebruiksfunctie genoemd in het Bouwbesluit 2012;
  • De volgende definities zijn aangescherpt/aangepast: Minimale dagmaat, zijlicht, afstand a en h;
  • De eis ten aanzien van naar binnen draaiende delen is aangepast.

Lees hier de verhelderende toelichting van Kenniscentrum Glas >>

Deze NEN3569 is niet van toepassing voor glas in tuinbouwkassen noch in situaties waarbij het glas niet bereikbaar is voor personen of alleen bereikbaar en/of benaderbaar is voor personen tijdens onderhoud en reparatie. 

De nieuwe norm is hier bij NEN te bestellen >>
Preview >>

Op de hoogte blijven van alle recente wijzigingen en eisen t.a.v. letselveiligheid en glas? Volg dan onze Scheuten Academy Veiligheidsbeglazing cursus >>

Terug