15 april 2017

Subsidieregeling voor (glas)isolatie

Subsidieregeling voor (glas)isolatie
Categorie: Isolatieglas (NL), Scheuten intranet extern

In september 2013 werd het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. In de afgelopen tijd werd duidelijk dat woningeigenaren en verenigingen van eigenaars een nieuwe stimulans nodig hadden om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. In het kader van het Belastingplan 2016 is daarom besloten tot een extra impuls van in totaal € 100 miljoen. Hiervan is uiteindelijk € 60 miljoen beschikbaar voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaars.

Eigenaars/bewoners en VvEs kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen, wanneer zij minimaal twee soorten energiebesparende maatregelen treffen. Gesubsidieerd worden isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Het is daarom niet voldoende om subsidie aan te vragen voor het alleen vervangen van het glas, er moet dan nog minimaal één extra maatregel genomen worden. Het loont zich daarom wellicht om samen te werken met andere leveranciers van energiebesparende maatregelen om een compleet pakket aan uw klant te kunnen aanbieden. Daarnaast kan er subsidie gekregen worden als er advies wordt ingewonnen.

Lees ook: Hoe krijgen uw klanten deze subsidie voor (glas)isolatie? >>

In detail betreft het de volgende vijf isolatiemaatregelen:

• Dakisolatie met Rd-waarde (de norm voor de isolerende kwaliteit van het materiaal) van minimaal 3,5 [m2K/W];
• Gevelisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
• Bodem- en/of vloerisolatie met Rd waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
• Spouwmuurisolatie met Rd-waarde van minimaal 1,5 [m2K/W];
• Isolerend oftewel hoogrendementsglas met een maximale Ug-waarde van 1,2 [W/m2K]
(maximaal: een lagere Ug-waarde betekent beter isolerend).

In onderstaande schema zijn de noodzakelijke voorwaarden per maatregel voor individuele eigenaars/bewoners opgesomd om voor subsidie in aanmerking te komen, incl. het bedrag aan subsidie per vierkante meter. Volgens de overheid vergoeden de subsidiebedragen ongeveer 20% van de investeringskosten, als zij zijn uitgevoerd door een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Voor subsidie op grond van VvEs moet de minimale hoeveelheid vierkante meter worden vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het VvE-gebouw.

Subsidieregeling-768x338.png

Voorwaarden subsidieregeling voor individuele eigenaars/bewoners

 

Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen is er extra subsidie. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Alleen wanneer voldaan is aan voorwaarde van ten minste twee soorten energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar/bewoner of VvE in aanmerking voor subsidie voor één of meer van de volgende aanvullende energiebesparende maatregelen:
• Isolerende deuren, maximale Ug-waarde 2,0 [W/m2K];
• Isolerende kozijnen, maximale Ug-waarde 1,5 [W/m2K];
• Kozijnen bij gebruik van triple glas (Ug-waarde minimaal 0,8) [W/m2K];
• Douches en douchebakken met een systeem voor warmteterugwinning met een rendement van ten minste 50%;
• Warmteterugwinning uit ventilatielucht als dit in de uitgangssituatie niet aanwezig is (geen pure vervanging) met een rendement van ten minste 90%;
• CO2-gestuurde ventilatie als dit in de uitgangssituatie niet aanwezig is (geen pure vervanging);
• Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

De regeling loopt t/m 31 december 2018 en wordt in drie tranches ter beschikking gesteld. De eerste tranche is wegens succes en met een hoger subsidieplafond verlengd tot 1 januari 2018.

Hier staat de volledige tekst van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis.

Terug