Logo.png

Via onze Scheuten blogs houden wij u regelmatig op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op het gebied van glas en de markt. Meningen, visies, verwachtingen en indrukken van verschillende Scheuten collega’s, die soms vanuit het ene oogpunt, soms met een andere blik aankijken op zaken die met onze branche te maken hebben. Korte, persoonlijke stukjes met verschillende afzenders en onderwerpen, al dan niet onderbouwd en waaraan daarom geen rechten kunnen worden ontleend, en die aanzetten tot nadenken en interactie. Aarzel daarom niet om er op te reageren!

Maart 2017: Outlook Nederlandse glasmarkt 2017 – Marco van de Weem
Juni 2017: Social media in de bouwbranche - Raymond Poulssen
September 2017: Glasmarkt update – Marco van de Weem

 

Binnenkort verwacht:

  • Toegevoegde waarde als ‘prijswapen’ in de glasbranche
  • Trainingen: De macht van kennis tegen vergeten glas en kansen