Logo.png

Via onze Scheuten blogs houden wij u regelmatig op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op het gebied van glas en de markt. Meningen, visies, verwachtingen en indrukken van verschillende Scheuten collega’s, die soms vanuit het ene oogpunt, soms met een andere blik aankijken op zaken die met onze branche te maken hebben. Korte, persoonlijke stukjes met verschillende afzenders en onderwerpen, al dan niet onderbouwd en waaraan daarom geen rechten kunnen worden ontleend, maar die wel aanzetten tot nadenken en interactie. Aarzel daarom niet om er op te reageren!

Maart 2017: Outlook Nederlandse glasmarkt 2017 – Marco van de Weem
Juni 2017: Social media in de bouwbranche - Raymond Poulssen
September 2017: Glasmarkt update – Marco van de Weem
Februari 2018: Leef alsof het je laatste dag is, leer alsof je voor altijd leeft - Raymond Poulssen
Maart 2018: Strijd tegen inefficiëntie - Marco van de Weem
November 2018: De arbeidsmarkt in de bouwbranche - Kees-Jan van den Brink
Maart 2019: Outlook glasmarkt 2019: Meer van hetzelfde? - Marco van de Weem