Internet Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scheuten Glas Nederland BV. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van onze website en de daaraan gekoppelde bestanden, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie (aard, inhoud) onvolledig of niet juist is. Scheuten Glas Nederland BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en zou het erg op prijsstellen op fouten geattendeerd te worden via dit mailadres.

Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie door bezoekers en derden, en als gevolg van het niet (correct) technisch functioneren van de website zelf en de gekoppelde bestanden. Deze website bevat verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) als informatie en hulpmiddel voor gebruikers. Deze vallen buiten de controle van Scheuten Glas Nederland BV. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze externe sites af. 

Copyright
Deze website is eigendom van Scheuten Glas Nederland BV. Alle auteursrechten en andere rechten van het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website (waaronder inbegrepen de werking, tekst, afbeeldingen en vormgeving) behoren toe aan Scheuten Glas Nederland BV. De inhoud van deze website mag niet (in zijn geheel, noch in delen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheuten Glas Nederland BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, dan wel oneigenlijk worden gebruikt (behoudens wettelijk beperkingen).

Cookie disclaimer
De website van Scheuten Glas Nederland BV gebruikt cookies, kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval altijd anoniem en enkel bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te kunnen (blijven) bedienen. Deze website plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google t.b.v. Google Analytics. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van deze 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om anoniem bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van deze geaggregeerde informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Scheuten Glas Nederland BV heeft hier geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. Wij plaatsen geen zgn. tracking cookies of andere cookies met commerciële bedoelingen.

Op deze website zijn tevens knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter (social media integratie). Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter). Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u op deze links klikt.

U kunt er zelf voor kiezen om uw cookies in of uit te schakelen of deze te verwijderen. In ons geval heeft het weigeren van cookies geen invloed op de werkzaamheid van deze website. U kunt van alle mogelijkheden van deze website gebruik blijven maken. Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft echter alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.