Scheuten Academy
Inschrijf- en deelnamevoorwaarden

Logo-Academy_2016_RGB_300-768x384.png

Bij uw inschrijving aan iedere Scheuten Academy cursus accepteert u een aantal voorwaarden, dat garandeert dat de kwaliteit van de opleidingen gehandhaafd kunnen blijven.

 

1. Aanmelding
a. Aanmelden voor Scheuten Academy opleidingen kan alleen via het online inschrijfformulier via onze website www.scheutenacademy.nl (of de vergelijkbare pagina’s op www.scheuten.com). Telefonische, mondelinge of andere aanmeldingen zijn niet geldig/mogelijk i.v.m. wettelijk verieste akkoord op het privacy reglement (AVG) en acceptatie van onze deelnamevoorwaarden.

b. Na aanmelding via het online inschrijfformulier ontvangt u van ons op het door u opgegeven e-mail adres een automatische bevestiging dat uw inschrijving is verstuurd en ontvangen. Dit is echter nog géén deelnamebevestiging. U ontvangt van ons binnen enkele werkdagen een deelnamebevestiging als blijkt dat het maximale aantal inschrijvers nog niet is overgeschreden. Pas na ontvangst van de deelnamebevestiging is uw inschrijving definitief.

c. Ontvangt u van ons geen inschrijf- en/of deelnamebevestiging, stuur ons dan een e-mail >> of beantwoord de automatische ontvangstbevestiging.
 
2. Annulering
a. Scheuten behoudt zich het recht voor om geplande opleidingen te annuleren, bijvoorbeeld als blijkt dat het minimale aantal deelnemers niet is gehaald. Deelnemers worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van een opleiding geïnformeerd.
 
b. Annulering van uw eigen aanmelding voor een opleiding kan uitsluitend schriftelijk via e-mail. Kosteloze annulering kan tot 24 uur voor aanvang van een opleiding, daarna wordt een vaste vergoeding van reeds gemaakte kosten aan u in rekening gebracht (de zognaamde “No-show fee”). De hoogte van deze kosten (excl. BTW en per persoon) verschilt per opleiding en is zowel bij inschrijving als bij de programmadetails te vinden.
 
c. Het is toegestaan bij afwezigheid een vervang(st)er te sturen. Tenzij deze vervanging minimaal 3 werkdagen bij ons bekend is (aanmelden via e-mail), zal deze vervang(st)er echter geen persoonlijk voorgedrukt certificaat van deelname kunnen ontvangen. Vanwege het maximaal aantal deelnemers per opleiding is het niet toegestaan zonder expliciete goedkeuring van Scheuten meer vervangers te sturen dan uitvallen, dan wel deelnemers te sturen zonder aanmelding vooraf.
 
3. Kosten
a. Aan de deelname aan Scheuten Academy opleidingen kunnen kosten verbonden zijn. Zowel bij inschrijving als bij de programmadetails zijn de bruto deelnamekosten (exclusief BTW en per persoon) aan iedere opleiding te vinden. Kortingen tot wel 100% zijn mogelijk. Informeer hiervoor bij uw Scheuten contactpersoon of via e-mail). Voor de betaling van de facturen voor deelname aan Scheuten Academy opleidingen gelden de gebruikelijke betalingscondities.
 
b. Voor het niet komen opdagen op de dag van de cursus (ongeacht om welke reden), dan wel het niet tijdig (<24u voor aanvang) afmelden/annuleren via e-mail worden “No-show fee” kosten per afwezige c.q. te late annulering in rekening gebracht ter compensatie van reeds gemaakte kosten naar aanleiding van uw aanmelding. Op deze “No-show fee” (excl. BTW) wordt géén korting toegepast. Voor de betaling van de facturen voor de “No-show fee” gelden de gebruikelijke betalingscondities.
 
4. Algemeen
a. Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot Scheuten Academy kunt u ons een e-mail sturen. Alle details en informatie over Scheuten Academy, locaties, (dag- en cursus-)programma, data en tijden vindt u op www.scheutenacademy.nl.
 
b. Speciale wensen (bijvoorbeeld dieetwensen voor de lunch - wanneer van toepassing) of andere opmerkingen die volgens u relevant kunnen zijn voor uw deelname (bijvoorbeeld lichamelijke beperking) en waar wij rekening mee moeten houden, kunt u bij inschrijving aangeven in het formulier of naderhand, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de opleiding, via e-mail.

c. Uw persoonlijke gegevens worden alléén voor inschrijving aan de Scheuten Academy opleiding geregistreerd en niet gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven, noch worden deze aan derden gegeven of verkocht - m.u.v. wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij waken over u data conform ons privacy reglement. Bij uw inschrijving gaat u hiermee akkoord. Een verzoek tot inzage in uw gegevens of voor het wissen van uw gegevens kunt u per e-mail sturen.

d. Tijdens de cursussen kunnen foto's en video's gemaakt worden ter ondersteuning van Scheuten Academy, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, op onze website en in onze social media kanalen. Tenzij u bij het begin van de cursus aangeeft hier bezwaar tegen te hebben (wij geven u hiervoor de gelegenheid), accepteert u bij uw inschrijving het gebruik van dit beeldmateriaal in onze Scheuten Academy promotie.