18 december 2020

Isolatiesubsidies vanaf 1 januari via de ISDE regeling

Isolatiesubsidies vanaf 1 januari via de ISDE regeling
Categorie: Isolatieglas (NL)

Per 1 januari 2021 zal de huidige SEEH regeling (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) komen te vervallen en worden isolatiesubsidies opgenomen in de al bestaande ISDE regeling (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie), waarin nu al warmtemaatregelen als zonneboilers en warmtepompen gesubsidieerd worden. Wat houdt deze subsidieregeling in voor isolatieglas en wat verandert er daardoor?

Voor wie:

 • Particulieren (eigenaar-bewoner) (glassubsidies niet meer voor Verenigingen van Eigenaren, zoals in de SEEH)
 • Zakelijke gebruikers (hiervoor gelden andere regels/voorwaarden/mogelijkheden - zie www.isde.nl/)

Voorwaarden:

 • Min. twee maatregelen (isolatie- of mix isolatie/warmtemaatregelen - niet meer per se twee isolatiemaatregelen; Warmtepompen en zonneboilers worden wel als enige maatregel gesubsidieerd);
 • Minimaal 10 m2 glas wordt vervangen (mag bij elkaar worden opgeteld), er wordt geen subsidie meer uitgekeerd boven 45 m2 (afgetopte hoeveelheid i.p.v. max. subsidiebedrag);
 • Er is geen onderscheid meer in m2 voorwaarden per woningtype, zoals bij de SEEH regeling;
 • Aanvraag (particulier: altijd achteraf) dient binnen 12 maanden na uitvoering van de eerste maatregel te worden aangevraagd - zoveel tijd is er om de tweede maatregel uit te voeren. Zakelijke gebruikers vragen vooraf subsidie aan en dienen binnen 12 maanden na toekenning de maatregelen te hebben laten uitvoeren;
 • Er wordt geen subsidie uitgekeerd als (ver)huurder, voor nieuwbouw en/of aanbouw (alleen voor vervanging in de bestaande schil) of voor zelf uitgevoerde installaties (geen DHZ, uitvoering alleen door een bouw- en/of installatiebedrijf);
 • Er komt een productenlijst voor goedgekeurde isolatiematerialen. Deze wordt begin januari 2021 gepubliceerd op de website van de RVO.

Subsidies:

 • De subsidie voor het vervangen van isolatieglas bedraagt €35 of € 100 per m2 (zie afbeelding onder), afhankelijk van tweevoudig of drievoudig glas. Daarnaast zijn er subsidies voor deuren en kozijnen (en andere isolatiemaatregelen - zie tabellen verderop in dit artikel) en, zoals al oorspronkelijk in de regeling stond, o.a. voor warmtepompen en zonneboilers (warmtemaatregelen);
 • ISDE subsidie aanvragen: U kunt zelf een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een geldige DigiD of E-Herkenning voor nodig. U kunt het aanvragen van de ISDE subsidie (tegen vergoeding) ook door derden laten verzorgen, zoals via www.ISDEsubsidieaanvragen.nl;
 • De SEEH-ZEP regeling (Zeer Energiezuinig Pakket) vervalt geheel. De ISDE regeling geldt t/m 2030.

Meer informatie:

Uw aannemer/installateur/bouwbedrijf kann u helpen met de berekening en aanvraag, informeer gerust eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!

1280x720-diverse-isolatie_orig.jpeg

1280x720-diverse-iso-glas-met-subsidie_orig.jpeg

1280x720-div-isolatie-technieken-en-subsidiebedrag_orig.jpeg

1280x720-isolatie-verschil-met-seeh_orig.jpeg

Terug