Logo.png

BLOG: Outlook Nederlandse glasmarkt 2017

Nu het winterseizoen achter ons ligt en de eerste seizoenspiek van het voorjaar zich aandient, wil ik vanuit Scheuten graag eens vooruitkijken op de glasbranche voor het jaar 2017. Een verstandige vooruitblik kijkt eerst terug. 2016 kenmerkte zich voor het eerst sinds lange tijd door een sterk aantrekkende economie, met de bouwsector voorop (+6,3%). Zoals altijd gaat groei echter ook gepaard met de nodige moeilijkheden. In de crisisjaren werden meerdere floatfabrieken stilgelegd en sommige minder rendabele fabrieken zelfs helemaal ontmanteld. Met de sterk aantrekkende vraag vanuit de bouw- en automotive sector leidde dat vorig jaar echter tot capaciteitstekorten en tientallen procenten prijsverhogingen van het basisglas. Ook onze eigen productiecapaciteit was in het hoogseizoen overigens volledig benut. Hierdoor gingen de prijzen van de eindproducten ook omhoog. Ik heb in 2016 op de Nederlandse markt een duidelijke verschuiving gezien van een vraaggestuurde naar een aanbodgestuurde markt. Dat is op zichzelf noch een bedreiging, noch een kans: Alle partijen in de keten hebben immers zowel een aanbod- als vraagzijde. Maar als je niet oplet, vergeet je de zoete vruchten te plukken, terwijl de wrange vruchten overblijven. Voor iedereen dus zaak om erg alert te blijven.

Om dan met het goede nieuws voor 2017 te beginnen: Veel bouwondernemers verwachten ook in 2017 een sterke economie met aanzienlijke groei in de bouw- en glasbranche en ook ik ben die mening. Dat biedt dus kansen voor ons allemaal. Omdat de floatleveranciers intussen sommige van hun stilgelegde fabrieken weer opgestart hebben of aan het opstarten zijn, zie ik de prijzen van basisglas wel wat minder hard stijgen dan afgelopen jaar. Nog voor het eerste hoogseizoen echter begonnen is, krijgen we overigens al wel de eerste aankondigingen van prijsverhogingen van basisglas per april binnen. Het is me duidelijk, de basisglasleveranciers blijven blijkbaar bij de pinken.

Ik zie in 2017 ook een aantal ontwikkelingen, die we de afgelopen jaren al bijna waren vergeten. Stijgende loonkosten bijvoorbeeld. Met de nieuwe CAO voor de vlakglasbranche zullen de loonkosten voor onze keten de komende 9 maanden ‘vanzelf’ met 3,5% stijgen. Na jarenlange dalingen zijn ook de stijgende inflatie en rentetarieven wel weer even wennen. Het algemeen stijgende prijspeil van materialen en (financiële) diensten zal in 2017 een hernieuwde opleving kennen, ook voor ons. En de aantrekkende economie, gecombineerd met de productieverlagingen van het OPEC kartel, leiden nu al tot hogere olie- en brandstofprijzen. Ik verwacht dus oplopende energie- en logistieke kosten in de glasbranche voor ons allemaal.

Voor mij is het daarom onontkoombaar dat wij ook dit jaar te maken zullen krijgen met stijgende kosten, deze keer vanuit meerdere kanten. Voor de hele keten is het belangrijk scherp te blijven. Voordat u het weet, vergeet u te profiteren van de aantrekkende mogelijkheden aan de vraagzijde, terwijl op brede schaal aan de productiekant hogere kosten uw marges doen verdampen. Het is en blijft een interessant spel in een bijzonder boeiend speelveld. Ik wens u dan ook een heldere kijk op een succesvol jaar.

Marco-van-de-Weem.jpg
Marco van de Weem

Group Director Isolatieglas, Scheuten Glass

 

reageer >>

Dit is de eerste Scheuten blog in een nieuwe reeks, waarin Scheuten zijn visie geeft op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de glasmarkt. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend.

<< Terug naar Scheuten BLOG