Optisol®

Optisol® is zeer veelzijdig en duurzaam BIPV glas: Het combineert rendabele, milieuvriendelijke stroomopwekking door de zonnecellen met aantrekkelijk design. Onze modules kunnen zelfs makkelijk geïntegreerd worden in bestaande glasgevels – zonder kostbare montage. De technische kant van het verhaal staat uitgebreid in onderstaande datasheets: