CE-Markering

De CE-markering van glas betekent dat het door ons geproduceerde en geleverde glas voldoet aan de onderliggende Europese Normen (EN-normen). Elke productgroep kent zijn eigen EN-norm en hierin zijn diverse eisen opgenomen ten aanzien van:

1. Het gehanteerde kwaliteitssysteem
2. Initiële beproevingen van het product door een erkend Notified Testing Body
3. Extern toezicht door een erkend Notified Certification Body

Door middel van het CE-teken op de productsticker geven wij als producent aan dat het betreffende product voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de onderliggende Europese Norm. De informatie die wij vanuit de CE-wetgeving verplicht zijn aan te geven richting de klant, is terug te vinden op deze website als een te downloaden PDF document.

Dit document is een prestatieverklaring, een verplicht document binnen de CE-markering voor producten waar een geharmoniseerde norm voor is opgesteld. In dit document noemen wij de kenmerken plus prestaties met het oog op de bouwregeling waaraan het geleverde product voldoet.

Indien u als klant aanvullende informatie nodig heeft over het product (bijvoorbeeld voor een prestatieverklaring van een afwijkende glasdikte of samenstelling) aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verkoopmedewerkers.

Verklaringen

Voor de volledigheid wijzen wij u op onze disclaimer voor wat betreft de inhoud van alle documenten.