CE-Markering

De CE-markering van glas betekent dat het door ons geproduceerde en geleverde glas voldoet aan de onderliggende Europese Normen (EN-normen). Elke productgroep kent zijn eigen EN-norm en hierin zijn diverse eisen opgenomen ten aanzien van:

  1. Het gehanteerde kwaliteitssysteem
  2. Initiële beproevingen van het product door een erkend Notified Testing Body
  3. Extern toezicht door een erkend Notified Certification Body

Met het CE-teken op de productsticker geven wij als glasproducent aan, dat het betreffende product voldoet aan de eisen, zoals geformuleerd in de onderliggende Europese Norm. De informatie die wij vanuit de CE-wetgeving verplicht zijn aan onze klanten te geven, is per producttype als PDF bestand hieronder te downloaden. Dit document is een prestatieverklaring (ook wel een DoP genoemd) en is beschikbaar in vier talen. Het is een verplicht document binnen de CE-markering voor producten waar een geharmoniseerde norm voor is opgesteld. In dit document worden alle kenmerken en prestaties benoemd met het oog op de bouwregelgeving waaraan het geleverde product voldoet.

Indien u als klant aanvullende of specifieke informatie nodig heeft over uw product of een nieuw product aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verkoopmedewerkers.

DoP/prestatieverklaringen

Basis floatglas EN 572-9:  Download DoP Floatglas - 01/21
Gecoat glas EN 1096-4:  Download DoP Gecoat glas - 01/21
Gelaagd glas EN 14449: Download DoP Gelaagd glas - 01/21

Voor de volledigheid wijzen wij u op onze disclaimer voor wat betreft de inhoud van alle documenten.