Logo.png

Via onze Scheuten blogs houden wij u regelmatig op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op het gebied van glas en de markt. Meningen, visies, verwachtingen en indrukken van verschillende Scheuten collega’s, die soms vanuit het ene oogpunt, soms met een andere blik aankijken op zaken die met onze branche te maken hebben. Korte, persoonlijke stukjes met verschillende afzenders en onderwerpen, al dan niet onderbouwd en waaraan daarom geen rechten kunnen worden ontleend, maar die wel aanzetten tot nadenken en interactie. Aarzel daarom niet om er op te reageren!