Milieuproductverklaring (EPD)

Scheuten heeft haar producten aan een levenscyclus analyse (LCA) onderworpen volgens de internationale normen EN ISO 14025 en de EN 15804. 

Levenscyclusanalyse (LCA) van een product, ook wel Wieg tot graf analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de gehele levenscyclus, dat wil zeggen: Winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. 

Voor de analyse wordt onderzoek gedaan naar onder meer:

  • Grondstoffen gebruik
  • Energieverbruik
  • Waterverbruik
  • Luchtverontreiniging
  • CO2-uitstoot
  • Productiemethoden
  • Transport
  • Recycling

De resultaten van de LCA worden weergegeven in een Environmental Product Declaration (EPD) ofwel een Milieuproductverklaring. De informatie in deze declaratie is door een zgn. 'notified body' opgesteld.

Voor het meten van de duurzaamheidsprestatie van een gebouw volgens BREEAM, LEED of WELL wil men de milieueffecten van alle afzonderlijk toegepaste bouwmaterialen weten. Deze milieuproductverklaring (EPD) geeft voor ons glas hierin de benodigde informatie.

Voor de volledigheid wijzen wij u op onze disclaimer voor wat betreft de inhoud van alle documenten.