Onderhoud
en garantie

 

 

Onderhoud.jpg

 

Beslagen-raam.jpg

Wanneer u isolatieglas in uw pand heeft, dan komt deze handleiding voor het juiste gebruik en onderhoud van uw ramen vast van pas. Door goed onderhoud en juist gebruik behoudt u tevens het recht op garantie. In deze handleiding wordt daarom ook ingegaan op de voorwaarden die van toepassing zijn voor het recht op Scheuten garantie.

Onderhoudsrichtlijnen isolatieglas
Isolatieglas bestaat uit twee of drie ruiten met één of twee ruimtes (spouw) ertussen. De spouw tussen de ruiten is gevuld met lucht of edelgas, meestal Argon. Om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben van uw glas is het van belang de eigenschappen van de ruit zo lang mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden. Deze eigenschappen van het isolatieglas zijn:

 • Lichtdoorlatendheid
 • Doorzicht
 • Warmte-isolatie
 • Geluidsisolatie
 • Veiligheid
 • Regenwering
 • Luchtdichtheid
 • Esthetica

Vooral voor de lichtdoorlatendheid, het doorzicht en de warmte-isolatie is het van belang dat de randafdichting van de spouw in goede staat is en blijft. Bij een lekke randafdichting kan namelijk vocht in de spouw komen waardoor het glas wordt aangetast en er een kans bestaat op condensatie in de spouw. Hierdoor wordt minder licht doorgelaten en vermindert het doorzicht.

Ook kan edelgas (dat mede voor de isolatie zorgt) uit de spouw weglekken. Glas met een coating kan vlekken gaan vertonen. De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht als gevolg van een slechte staat van verf- en kitwerk en houtrot. Daarnaast kunnen extreme thermische of chemische invloeden maar ook slecht functionerende draaiende delen oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van de randafdichting.

Onderhoud verf- en kitwerk
De verf en de kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt indringing van vocht en rotten van het houten kozijn. De staat van het binnenschilderwerk is minstens net zo belangrijk als die van het buitenschilderwerk. In de winter wordt namelijk in de woning nogal wat waterdamp geproduceerd en deze damp wil naar buiten. Slecht geschilderde houten kozijnen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Onderweg condenseert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels waardoor het hout kan gaan rotten en mede daardoor kan de hoeveelheid vocht op de randafdichting van de beglazing toenemen. Het vochtgehalte in het kozijnhout mag maximaal 16% bedragen.

Het is nodig om tenminste éénmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral van de onderdorpels) te inspecteren en bij te (laten) werken of te vernieuwen. Het is mogelijk hiervoor een lopend contract met uw schildersbedrijf af te sluiten. Het onderhoud dient te geschieden met neutrale, niet agressief inwerkende producten.

Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de afdichtingvoegen is het functioneren van de kit of het droogbeglazingsprofiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen in de afdichtingvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen. Tijdens controle moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het droogbeglazingsprofiel nog steeds is gewaarborgd. Indien dit niet het geval is, moet herstel worden uitgevoerd.

Herstel van de afdichtingvoeg van kit kan door middel van het aanbrengen van een driehoeksvormige voeg op de bestaande kitvoeg. Hiertoe wordt de defecte kitvoeg uitgesneden met een diepte van minimaal 3 mm. Vervolgens worden de hechtvlakken droog, schoon en vetvrij gemaakt. De nieuwe kitvoeg moet dusdanig worden aangebracht dat het hechtvlak op het glas minimaal 5 mm breed is.

Is herstelwerk alleen aan de onderdorpel noodzakelijk, dan dient de reparatievoeg ook tot een hoogte van 150 mm in de stijlen te worden aangebracht. Is de hechting van de kitvoeg totaal onvoldoende dan dient de bestaande glaslat te worden verwijderd en na schoonmaken opnieuw te worden aangebracht, dan wel te worden vernieuwd en opnieuw van een deugdelijke kitvoeg te worden voorzien. Beglazing, die oorspronkelijk is uitgevoerd met een droogbeglazingsprofiel, moet bij herstel weer worden uitgevoerd met een overeenkomstig systeem. Indien de afdichting niet meer functioneert zal het profiel moeten worden vervangen door een gelijkvormig profiel. Ook als de hoeken niet goed aansluiten moeten de droogbeglazingsprofielen worden vervangen, daar anders indringing van vocht in de sponning mogelijk blijft.

Onderhoud draaiende delen
Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafdichting van het isolatieglas. Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvoudig te sluiten zijn. Door te trekken aan (of te duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot met indringing van vocht tot gevolg.

Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zonodig te reinigen, te oliën en bij te (laten) stellen.

Belangrijk: Ventilatie in stand houden
Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of kozijn, ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

Reinigen
Tenminste tweemaal per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor een schone indruk, maar vooral ook voor het behoud van de constructie. Bij onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen, het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak van kunststof ramen worden aangetast door vervuiling. Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, ventilatieopeningen en het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zal de levensduur van het kozijn en het schilderwerk merkbaar worden verlengd en zullen de draaiende delen beter blijven functioneren.
Bij het reinigen van het glas moet rekening worden gehouden met het feit dat zand een schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt, is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig zand met veel water af te spoelen of te spuiten.

Ook is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium en kunststof. De agressieve middelen kunnen de kit, de verflaag van houten ramen of de toplaag van aluminium of kunststof ramen aantasten. Ook de levensduur van de randafdichting van het isolatieglas kan hierdoor negatief worden beïnvloed. Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine). Altijd afspoelen met schoon water.

Condens op het raam, wat nu?
Als u last heeft van condens op het raam, dan zijn er drie mogelijklheden:

 • Condens aan de binnenzijde: Hoge luchtvochtigheid binnenshuis door een slechte ventilatie - ventileer meer door ramen en deuren regelmatig (ook in de winter) een tijd te openen en het huis hierdoor te luchten;
 • Condens aan de buitenzijde (vooral in de ochtenduren in het voor- en najaar): Teken van goede warmte-isolatie van het glas Dit is dus geen gebrek en de condens verdwijnt vanzelf wanneer de temperatuur stijgt. Ramen drooglappen heeft geen zin, zolang de lage buitentemperatuur samen met een relatief hoge luchtvochtigheid buiten niet verdwenen is, komt de condens terug;
 • Condens in de spouw: Uw raam is lek. Er zit helaas niets anders op, dan het raam te laten vervangen. Afhankelijk van de oorzaak (productiefout, plaatsingsfout of slecht onderhoud) heeft u al dan niet recht op garantie (doorgaans 10 jaar na aankoop).