Logo.png

Glasmarkt update 2020: Een exceptioneel jaar

Het jaar 2020 staat synoniem voor Corona. In sommige economische sectoren stond of staat de wereld letterlijk stil. Internationaal gezien lagen zelfs hele landen stil. Zowel de economische als persoonlijke gevolgen zijn door alle genomen maatregelen naar huidige maatstaven ongekend en zeer ingrijpend. Ik kan dan ook alleen maar respect hebben voor het beleid van de overheid om deze crisis te bezweren en daarnaast de maatregelen toejuichen die genomen zijn om ondernemend Nederland te ondersteunen. De politiek heeft zijn verantwoordelijkheid voor de hele samenleving genomen. Kritiek is gemakkelijk als je zelf de verantwoordelijkheid niet hoeft te dragen en gemaakte keuzes achteraf kunt beoordelen met de dan gekende feiten. Ik vind het triest, dat sommige ‘critici’ niet inzien dat zij bezig zijn de samenleving te verdelen en het vertrouwen te ondermijnen, waardoor sommige (vaak jeugdige) mensen het niet meer zo nauw nemen met de regels. De gevolgen voor onze volksgezondheid alsmede op economisch vlak kunnen namelijk desastreus uitpakken. Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft recht op zijn mening en we moeten alles ter discussie kunnen stellen, maar vrijheid van meningsuiting uit naam van de wetenschap vereist ook nadenken over de gevolgen die ongenuanceerde uitlatingen kunnen hebben op onze samenleving. In de statistieken stak de teruggang in het tweede kwartaal in Nederland er behoorlijk gunstiger uit dan in de meeste EU landen. Ook de bouw- en glasbranche kon hier te lande best goed doordraaien. Ik zeg dan ook: Chapeau voor het beleid van de Nederlandse overheid!

Veel bedrijven hebben natuurlijk noodzakelijkerwijs moeten ingrijpen in hun bedrijfsvoering en drastische keuzes moeten maken met verstrekkende gevolgen om ervoor te zorgen dat zij de crisis kunnen overleven. Dat geldt ook voor de glasindustrie. Zo goed het hier ook allemaal best doorliep, door de strenge lockdowns in Frankrijk, België, Italië en Spanje was het bouwactiviteitenniveau in die landen bijna tot nul gereduceerd. Ook de auto-industrie was compleet stilgevallen. Om hun megaverliezen te beperken werden basisglasproducenten dan ook gedwongen om de floatglasproductie capaciteit fors te reduceren. De productiecapaciteit weer terug op niveau brengen is niet alleen om technische redenen een stuk complexer, het heeft ook hoge risico’s vanwege de reële mogelijkheid op een tweede uitbraak met wederom eventuele lockdowns en wegvallen van de vraag tot gevolg. Logischerwijze wordt hier dus zeer terughoudend mee omgegaan.

Aangezien er op dit moment alleen nog maar regionale lockdowns zijn en alle economieën weer aan het opstarten zijn, is de vraag naar glas weer aanzienlijk aan het toenemen. Zowel de Europese bouwindustrie als de auto-industrie komen weer op gang en maken een inhaalslag. Zo kan het dus zijn dat we ineens te maken krijgen met een krapte op de markt van basisglas vanwege de gereduceerde productiecapaciteit. Dit leidt onoverkomelijk tot oplopende levertijden en prijzen.

Wij proberen ons hierop zo goed mogelijk voor te bereiden en naar te handelen. Wij staan voor leverbetrouwbaarheid en afspraken nakomen, en willen voor onze klanten die betrouwbare partner zijn en blijven. Daarom zorgen wij ervoor dat we onze supply chain onder controle is en blijft, en dat gebrek aan materiaal nooit een reden mag zijn om niet te kunnen leveren. Ons groepsnetwerk van productielocaties zorgt ervoor dat wij ook kunnen uitwijken naar andere vestigingen om afspraken na te komen. Daarnaast focussen wij ons altijd op kostenbeheersing om prijzen niet (te veel) op te laten lopen. Voor materiaalkosten zijn ook wij echter volledig afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt. Als de huidige ontwikkelingen zich zo blijven doorzetten kunnen we een prijsstijging van onze eindproducten dan ook niet voorkomen.

Uiteindelijk is dat zelfs goed nieuws: De vooruitzichten in de bouw- en glasbranche zijn en blijven structureel hoopvol en positief, want de woningnood blijft hoog en er moet gewoon meer gebouwd worden. De hoge vraag drijft de prijzen dan weliswaar op, maar wij treffen het in onze branche in deze tijden een stuk beter dan diverse andere branches en mogen onze handen dichtknijpen met deze ontwikkelingen!

Ik wens jullie heel veel sterkte en succes in deze onzekere tijden.

Marco-van-de-Weem.jpg
Marco van de Weem

Group Director Isolatieglas, Scheuten Glass

 

REAGEER >>

Met Scheuten BLOG geven wij onze persoonlijke visie op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de glasmarkt. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend.

<< Terug naar Scheuten BLOG