Optisol®

Solar Optisol® is zeer veelzijdig en duurzaam BIPV glas: het combineert rendabele, milieuvriendelijke stroomopwekking door de zonnecellen met aantrekkelijk design. De semi-transparante modules worden toegepast in gevels en daken. Geïntegreerde zonnepanelen in gevels van hoogbouw maken een gebouw voor een deel zelfvoorzienend in zijn energiebehoefte. Optisol® vervangt de bestaande buitenschil van het gebouw en bespaart daardoor ook kosten, die de initieel hogere kosten compenseren.

Optisol® wordt geleverd als glas-glasmodule met zonnecellen in bijna elke kleur. Onze modules kunnen zelfs makkelijk geïntegreerd worden in bestaande glasgevels – zonder kostbare montage. Optisol® bezit de perfecte kenmerken: design, duurzaamheid, flexibiliteit en rendement.

Meer informatie vindt u in onze datasheets.