31 januari 2019

Nieuw Gebruiksreglement Scheuten Emballage per 1 februari 2019

Nieuw Gebruiksreglement Scheuten Emballage per 1 februari 2019
Categorie: Corporate (NL), Isolatieglas (NL), Projects (NL)

Glasleveringen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, en daarmee van het retour sturen, van de emballage. Door toename van de vraag, maar vooral door een gemiddeld veel langere dan geplande gebruikstijd van onze bokken, worden we de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met een tekort aan retouremballage om glasbestellingen (tijdig) uit te kunnen leveren. En dit ondanks forse investeringen in nieuwe bokken.

De beschikbaarheid van lege bokken in onze productie is essentieel om betrouwbaar en flexibel te kunnen blijven beleveren. Daarom hebben wij de regels voor het gebruik van onze retouremballage aangepast en verduidelijkt. Dit wordt met andere maatregelen ondersteund, zoals de aanschaf van nieuwe bokken en het vereenvoudigen van het proces rond leegmelden en ophalen van retouremballage, bijv. door onze onlangs gelanceerde Scheuten bokkenapp.

Per 1 februari as. zal ons nieuwe “Gebruiksreglement Scheuten emballage ingaan. Dit nieuwe Gebruiksreglement vervangt per die datum bij alle bestellingen het oude “bokkenreglement”.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn als volgt:

  • De standaard vrije Gebruikstermijn van emballage (m.u.v. containers en megabokken) wordt verlengd van 28 naar 30 kalenderdagen.
  • Is na deze Gebruikstermijn de emballage nog niet voor retour gereedgemaakt en bij ons leeg gemeld, dan wordt een Vergoeding Vertragingsschade op dag-basis gefactureerd, afhankelijk van het soort bok;
  • Na 1 februari wordt emballage die 6 maanden na ontvangst nog niet is leeg gemeld, automatisch als niet meer beschikbaar beschouwd. Deze emballage zal dan door ons moeten worden vervangen door nieuwe. De Verliescompensatie wordt dan in rekening gebracht;
  • We hebben in het nieuwe Gebruiksreglement een aantal zaken duidelijker verwoord, zoals de kennisgevingsplicht over de retourverplichting naar Scheuten, over het beperkte toelaatbaar gebruik en over het onvervreemdbare eigendom van Scheuten aan ketenpartners en derden aan wie onze emballage eventueel ter beschikking wordt gesteld.

In bepaalde gevallen zijn aangepaste afspraken met betrekking tot de gebruikstermijn zinvol om flexibiliteit te waarborgen. Een Scheuten accountmanager zal daarom zo spoedig mogelijk in overleg treden om te bespreken welke individuele uitzonderingen aan de orde zijn c.q. blijven. Ons gemeenschappelijk doel zal daarbij altijd zijn om de beschikbaarheid van lege emballage te garanderen door de uitstaande tijd van retouremballage zo kort mogelijk te houden.

Voor alle betrokkenen is de beschikbaarheid van retouremballage dus van groot belang. Additioneel is het belangrijk altijd lege emballage tijdig - vóór het einde van de vrije Gebruikstermijn – voor retour bij ons leeg te melden* om extra kosten te voorkomen. Dat kan (uitsluitend) op de volgende manieren:

We vertrouwen erop dat wij allen door deze nieuwe verduidelijkte regels gezamenlijk optimaal profiteren van deze dynamische tijden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen.

 

* Aanmelden van lege emballage is noodzakelijk, ook als wij weer nieuwe bestellingen komen afleveren. Voor het meenemen van lege emballage moet namelijk plek zijn in de vrachtwagen. Door de emballage leeg te melden, kunnen we dit inplannen. Als lege emballage niet wordt aangemeld bestaat het risico, dat deze wegens plaatsgebrek niet meegenomen kan worden. Verloopt daarna de Gebruikstermijn, dan wordt er alsnog een Vergoeding Vertragingsschade vanwege niet leeg melden in rekening gebracht. Dit risico is op eigen verantwoording en men kan daaraan géén rechten ontlenen. Meld emballage voor de zekerheid daarom altijd bij ons leeg.

Terug