Calculator energiebesparing isolatieglas GAS (verhuurder/woningcorporatie) [NL]

Oppervlakte per ruit:
0,00
Oppervlakte totaal:
0,00
X
+Nieuwe regel/afmeting toevoegen
Totaal aantal
0.00
Kies uw huidige en alternatieve beglazing
Toon berekening
U -waarde
Jaarlijks indicatief gebruik
Huidige beglazing
5.80 W/m²K
0.00
Alternatieve beglazing
2.80 W/m²K
0.00
Verschil gasgebruik (huidig > toekomst)
0.00
Maandelijkse kostenbesparing gas door huurder:
0.00

(Extra) investering per woning:
Beoogde terugverdientijd:
Aantal jaren:
Maandelijkse (extra) huurverhoging:
0.00
Randvoorwaarden
Bekijk en pas randvoorwaarden aan
Huidige warmtebron
MJ/m³
Toekomstige warmtebron
MJ/m³

Huidige rendement installatie
%
Toekomstig rendement installatie
%

Gemiddeld aantal graaddagen
Dagen
Gasprijs
€/m³
Bovenstaande berekening gaat uit van sterk versimpelde benaderingen van energietransport en energiegebruik in relatie tot verticaal geinstalleerde beglazingen. Bij kengetallen is uitgegaan van landelijke gemiddelde waardes waarbij (regionale) verschillen met de praktijk en in (weers)omstandigehen andere waarden zullen opleveren. De gepresenteerde besparing is puur indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.