16 april 2017

Hoe krijgt u subsidie voor (glas)isolatie?

Hoe krijgt u subsidie voor (glas)isolatie?
Categorie: Isolatieglas (NL), Scheuten intranet extern

Hoe krijgt u subsidie volgens de recente subsidieregeling voor (glas)isolatie: Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis? Voor particuliere woningeigenaren en woningeigenaren binnen een vereniging van eigenaren (VvE) gelden verschillende voorwaarden en eisen.

Particuliere woningeigenaar: Vooraf aanvragen!
Particuliere woningeigenaren in het bezit van een Burgerservicenummer (BSN) kunnen nu via het digitale loket voor aanvragen op de website van RVO en via de lokale Energieloketten de benodigde invulformulieren voor zowel eigenaar als uitvoerende partijen downloaden en hiermee de subsidie aanvragen. Naast de voorwaarde van minimaal twee energiebesparende maatregelen, moet de woning eigendom en hoofdverblijf zijn of na renovatie worden. Let op, ook per woningtype verschillen de subsidievoorwaarden:

Voorwaarden subsidieregeling voor individuele eigenaars/bewoners

Anders dan eerdere subsidies op isolatieglas is dat die vóóraf aangevraagd moet worden. Bij de aanvraag moet een voor akkoord getekende offerte zitten van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, met het aantal vierkante meters en de uit te voeren maatregelen. De woningeigenaar moet een ondertekende verklaring meesturen, dat na goedkeuring de werkzaamheden ook daadwerkelijk binnen vier maanden na de subsidiebeschikking uitgevoerd worden. Hierop wordt steekproefsgewijs op gecontroleerd! Wanneer er meer aanvragen binnen komen, dan er subsidiegeld ter beschikking is, dan geldt het principe wie het eerst komt… De ontvangstdatum is dan beslissend.

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Verenigingen van Eigenaren, ingeschreven bij een KvK, komen alleen in aanmerking voor subsidie, als de individuele particuliere woningeigenaar nog geen subsidie voor de woning gekregen heeft. Per woning wordt namelijk maar één keer subsidie toegekend. Andersom geldt dat dus ook: De particulier kan geen subsidie meer krijgen, als de VvE die reeds gekregen heeft. VvEs kunnen overigens ook subsidie aanvragen voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en voor begeleiding.

Terug