Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Een samenwerking van:
Heijmans
Van Campen-Bayards
Scheuten

Winnaar:
Glas Innovatie Award 2019 >>

Meer informatie:
Achtergrond Solar Highways (Rijkswaterstaat) >>

 

 

 

 

 

Solar Highways, A50 Uden

Nederlands consortium van Heijmans, Van Campen/BAYARDS en Scheuten realiseerden samen een uniek project met energieopwekkende geluidsschermen langs de A50 bij Uden.

Scheuten Projects Glazen geluidsschermen

Als puur Nederlands consortium realiseren Heijmans (aannemer), Van Campen/BAYARDS (aluminium constructeur) en Scheuten een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen: Solar Highways. Het realiseren van een modulair geluidscherm met geïntegreerde PV-installatie op deze schaal is nog niet eerder gerealiseerd langs de Nederlandse snelwegen.Solar Highways is bovendien het grootste project in Europa waar met geïntegreerde zonnepanelen in geluidsschermen energie wordt opgewekt.

Ter hoogte van de A50 bij Uden worden nu 400 meter (68 stuks) Scheuten Optisol® geluidsschermen geplaatst, die met een verwachte energieopbrengst van tussen 145 en 175 MWh per jaar genoeg zonne-energie opwekken om 40 tot 60 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De geluidsschermen langs de A50 moesten toch aangepast worden om de geluidswerendheid te verbeteren en bovendien hebben ze een goede zonpositie (oost-west) voor de toepassing van bifaciale (tweezijdige) zonnecellen.

Met het project willen Rijkswaterstaat, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC) de praktische en economische haalbaarheid onderzoeken om tweezijdige zonnecellen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen. Na een eerste veldtest van een jaar met een prototype aan de Randweg in Den Bosch om de energieopbrengst, schaduwwerking, warmteontwikkeling en het effect van vervuiling en graffiti te onderzoeken, zijn de resultaten en leerervaringen hiervan gebruikt om bij Solar Highways te komen tot een maximale opbrengst (bv door minimalisering van schaduwwerking, het inzetten van low-iron glas en het maximaliseren van de celdichtheid met een productietechnisch minimaal haalbare afstand van 3mm tussen de cellen) met een innovatief, robuust en efficiënt onderhoudbaar modulair systeem.

Zo vervullen de geluidsschermen een duale functie en houden ze niet alleen geluidsoverlast tegen, maar zorgen ze ook voor duurzame energie en CO2 reductie. Bovendien zien ze er heel modern uit!

Eerste schermen geplaatst
Op 13 september is begonnen met het plaatsen van het eerste geluidsscherm. Heijmans zal 2 kilometer geluidsschermen plaatsen, waarvan 400 meter Scheuten Optisol® energieopwekkende geluidsschermen. Deze worden 5 meter hoog, waarvan de bovenste 4 meter aan weerszijden zonnecellen bevatten. Doordat de zonnecellen geïntegreerd zijn in de glazen geluidsschermen zijn ze beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Planning
Begin 2018 startten de werkzaamheden bij de A50 en de energieopwekkende geluidsschermen zijn aan het einde van het jaar op het elektriciteitsnetwerk aangesloten om 18 maanden lang te worden gemonitord. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te maken bij het realiseren van soortgelijke initiatieven. Bij het project werken Heijmans en Scheuten samen met Van Campen Bayards en Libra Energy.

Tweede project
Vorig jaar rondden Heijmans en Scheuten al met Technische Universiteit Eindhoven, Van Campen Bayards, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN een veldonderzoek af naar de mogelijkheden om energie op te wekken met geluidsschermen. Bij het SONOB (solar noise barriers) project in ’s-Hertogenbosch werden verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. Dat onderzoek toonde al aan dat het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen kansrijk is en op grote schaal kan worden toegepast.

Eerste evaluatie
De resultaten in de eerste evaluatie zijn erg positief: Onze Scheuten Optisol panelen in Solar Highways presteren beter dan verwacht! De (slechts) 400 meter Solar Highays panelen langs de A50 bij Uden wekken jaarlijks stroom op voor 60 huishoudens - 20% meer dan verwacht, zo blijkt uit de eerste officiële testresultaten. Dat staat gelijk aan 1 miljoen kilometer elektrisch rijden. Door het ingenieuze ontwerp wordt de zonopbrengst optimaal benut en schaduwwerking tot een minimum verkleind – naast de gebruikelijke geluidswering. Dat biedt perspectief voor de toekomst voor al die kilometers aan geluidschermen langs de weg! Meer lezen >>

< Terug naar overzicht