CE-Markering

De CE-markering van glas betekent dat het door ons geproduceerde en geleverde glas voldoet aan de onderliggende Europese Normen (EN-normen). Elke productgroep kent zijn eigen EN-norm en hierin zijn diverse eisen opgenomen ten aanzien van:

  1. Het gehanteerde kwaliteitssysteem
  2. Initiële beproevingen van het product door een erkend Notified Testing Body
  3. Extern toezicht door een erkend Notified Certification Body

Met het CE-teken op de productsticker geven wij als glasproducent aan, dat het betreffende product voldoet aan de eisen, zoals geformuleerd in de onderliggende Europese Norm. De informatie die wij vanuit de CE-wetgeving verplicht zijn aan onze klanten te geven, is per product als PDF bestand hier op te vragen. Dit document is een prestatieverklaring (ook wel een DoP genoemd) en is beschikbaar in vier talen. Het is een verplicht document binnen de CE-markering voor producten waar een geharmoniseerde norm voor is opgesteld. In dit document worden alle kenmerken en prestaties benoemd met het oog op de bouwregelgeving waaraan het geleverde product voldoet.

Indien u als klant aanvullende informatie nodig heeft over het product aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verkoopmedewerkers.

DoP/prestatieverklaring

Voor alle door ons geleverde producten kunt u hier de DoP/prestatieverklaring aanvragen >>

Basisglas
De DoP/prestatieverklaringen voor onze basisglas producten in gestandaardiseerde handelsafmetingen (o.a. 6000x3210 mm) vindt u hier >>

Voor de volledigheid wijzen wij u op onze disclaimer voor wat betreft de inhoud van alle documenten.